MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19600413 H.P. van Leeuwen - DGA aan Matthijs Vermeulen

H.P. van Leeuwen (De Groene Amsterdammer)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 13 april 1960

 

Amsterdam, 13 april 1960

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Sta mij toe dat ik aan ingesloten brief, die meer is bedoeld voor uw en onze administratie, enige minder zakelijke woorden toe voeg. Allereerst, dat u deze naslagwerken vele jaren in voortreffelijke gezondheid moogt raadplegen en dat zij, op de een of andere wijze, uw scheppingskracht en expressief vermogen zullen ondersteunen. En verder om uitdrukking te geven aan mijn blijdschap van onze hernieuwde ontmoeting. Persoonlijk vóór, tijdens en na uw lezing en bijna even direct bij het beluisteren van uw 6de Symphonie in Utrecht, in de radio vertolking door het USO onder directie van Paul Hupperts in het begin van dit jaar en in uw artikel in De Groene.

De dag waarop u besloot uw kritisch werk voor De Groene te staken was voor ons blad en dus voor mij een zeer kwade dag. Een van de redenen van mijn gaan naar Utrecht was dan ook om te constateren of tegen dit verlies van een wel zeer bijzonder kritisch geluid winstpunten stonden. Voor uzelf. En voor het muziekleven. Plussen, die op zouden wegen tegen een wekelijks terug kerend gevoel van spijt. Bij het luisteren naar uw 6de kon ik echter met blijdschap geheel verzoend raken met uw beslissing, hoezeer ik uw artikelen èn uw invloed als een gemis zal blijven voelen.

Met grote vreugde heb ik mogen constateren hoezeer Gij de laatste jaren aan belangstelling hebt gewonnen. De uitvoering van het U.S.O. in A'dam heb ik helaas gemist, maar ik verheug mij naar de mei-avond als het Concertgebouw uw jongste werkstuk uitvoert. Mogelijk zult Gij aanwezig zijn en hopenlijk zie ik U dan nog even.

Terugkomend op de aanleiding van dit briefje: de boeken hebben weken op mijn kamer gelegen, omdat ik ze graag even zelf bij U was komen aanreiken. Helaas − en gelukkig voor De Groene − heb ik geen tijd kunnen vinden om dit voornemen uit te voeren. Deel 3 van Larousse is nog niet uit. Men kon mij niet met zekerheid zeggen wanneer het zal verschijnen. Maar hopenlijk verschijnt U eens eerder op De Groene. Op een donderdagmiddag.

Met vriendelijke groet en gevoelens van hoogachting,

Van Leeuwen

 

[de ingesloten brief luidt:]

Amsterdam, 13.4.60

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Heden verzonden wij per bode aan uw adres:

Larousse de la Musique, 2 delen f. 94,05

La musique des origines à nos jours f. 64,50

L'art et l'homme, deel 2 f. 61,40

[is bij elkaar opgeteld:] f. 219,95

Dit bedrag is in mindering gebracht van de u ter gelegenheid van uw zeventigste verjaardag ter hand gestelde boekenbon.

Hoogachtend,

DE GROENE AMSTERDAMMER

H.P. van Leeuwen, dir.

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA