MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19600130 Hendrik Valk aan Matthijs Vermeulen

Hendrik Valk

aan

Matthijs Vermeulen

Arnhem, 30 januari 1960

Arnhem 30 Jan 1960

Zeergeachte Heer Vermeulen

Als bewonderaar van uw composities en schrifturen zou ik U willen vragen of ik deze bewondering zou mogen uitdrukken in 't maken van uw portret.

Ik loop reeds enige tijd rond met 't plan U te vragen of U voor me zoudt willen poseren. Het behoeft helemaal niet lang te duren meestal heb ik in ± half uurtje de schets gereed waar ik op door kan werken.

Mocht U bereid zijn mij te willen ontvangen dan vernam ik gaarne van U wanneer ik bij U zou mogen komen.

Met vriendelijke groet en hoogachting

H Valk

Hendrik Valk.

Bovenbrugstraat 7

Arnhem.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA