MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19591006 C.J.H. van den Broek aan Matthijs Vermeulen

C.J.H. van den Broek ('de moderne muziek')

aan

Matthijs Vermeulen

Utrecht, 6 oktober 1959

Utrecht, 6 okt. 1959

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Uw toezegging, op 23 november voor ons over Uw 6e symfonie te komen spreken, heeft ons uiteraard bijzonder verheugd. Uw enige specificatie, met een "particulier voertuig" gehaald en gebracht te worden is wel zo ruim gesteld, dat daaraan zeker voldaan kan worden. Ik wil U zelfs gaarne toezeggen, dat dat een auto zijn zal, zij het dan misschien een van het bescheiden type, zoals men die bij de adepten van de meer geavanceerde kunsten mag verwachten.

Ik heb vandaag aan DONEMUS geschreven om mij een opgave te sturen van wat men daar heeft. Zodra ik dit weet, zal ik telefonisch met U overleggen, wat wij daarvan voor eigen gebruik zullen laten copiëren. Als de copieën binnen zijn, kunnen wij aan de hand daarvan een indeling van de avond maken; ik hoop tussen mijn werk door daar omstreeks begin november tijd voor te vinden.

Wij stellen het op prijs, op deze manier eens aan Uw persoon en Uw werk de aandacht te kunnen besteden, die zij reeds zo lang verdienen. Hoewel de reactie van het publiek nooit te voorspellen is, hopen wij toch, dat Uw bezoek aan ons voor ons beiden tot voldoening zal leiden.

Met vriendelijke groeten ook aan Mevrouw, en

met gevoelens van de meeste hoogachting,

C.J.H. van den Broek

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA