MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19590916 Johan de Molenaar - USO aan Matthijs Vermeulen

Johan de Molenaar (USO)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Utrecht, 16 september 1959

 

Utrecht, 16-9-'59

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Hierbij dank ik U hartelijk voor Uw "toelichting" (was het niet Bolland, die zei: Muziek is de kunst der welluidendheid zonder zeggelijken zin?): Volgens mij bewijst U de hoorder hier toch inderdaad een dienst mee!

Een drukproef zal ik U t.z.t. laten toesturen.

Het verheugt mij bijzonder dat Uw werk hier zal klinken.

Paul Hupperts woont in de Ramstraat 14 Utrecht.

Met vriendelijke groeten, ook aan Uw vrouw, en de meeste hoogachting,

Uw dw.

J de Molenaar.

 

P.S. Vind U goed, dat ik het door U gebruikte woord "energischer" verander in energieker?

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA