MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19590914 J.H. Polenaar aan Matthijs Vermeulen

J.H. Polenaar

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 14 september 1959

Amsterdam, 14 Sept. 1959

Zeer geachte Heer en Mevrouw Vermeulen,

Op het punt te vertrekken wil ik nog even u danken voor de goede wensen. De laatste weken zijn dermate druk geweest met voorbereiding en afscheid terwijl de zaken doorliepen dat ik uw brief van 3 dezer nog steeds op mijn bureau had liggen. Het verheugt mij bizonder dat Hupperts de zesde symphonie aanvaard heeft zodat de dood van van Beinum niet nog ook voor u een zo ernstige persoonlijke slag betekend heeft. Ik mag wel verwachten dat al kan ik de première niet aanhoren er nog vele gelegenheden voor mij zullen komen het werk te leren kennen. U mag ik wel een volkomen voldoening met de uitvoering en de ontvangst wensen en inderdaad een beterend klimaat op dit gebied, waarin U zich nog langere tijd gelukkig kunt gevoelen.

Met beste groeten

JH Polenaar

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA