MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19590422 Ministerie van OK & W - J. Hulsker aan Matthijs Vermeulen

Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (J. Hulsker)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Den Haag, 22 april 1959

 

's-Gravenhage

22 april 1959.

Uw brief

30 maart 1959.

Onderwerp

Opdracht-1957.

 

Van het gestelde in uw bovenaangehaalde brief heb ik met bijzondere belangstelling en met begrip voor de moeilijkheden, waarop u gestuit is, kennis genomen. Ik ga er gaarne mede akkoord, dat u de in mijn opdracht te componeren liederen omstreeks december van dit jaar inzendt. Mocht t.z.t. blijken, dat dit niet mogelijk is, dan gelieve u zich andermaal met mij te verstaan.

De Staatssecretaris,

namens deze,

de Chef van de afdeling Kunsten,

dr. J. Hulsker

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA