MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19590226 Donemus - E. van Es aan Matthijs Vermeulen

Donemus (E. van Es)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 26 februari 1959

 

26 Februari 1959.

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Wij ontvingen Uw brief van 23 dezer en hebben van de diverse daarin genoemde punten kennis genomen.

De nieuwe titelpagina van Uw Zesde Symphonie zullen wij filmen en in de toekomst in de partituur afdrukken. Wij zullen Mevrouw Diepenbrock vragen, of zij de Tambour militaire bij de opnoeming van de orkestinstrumenten wil bijschrijven.

De fotograaf heeft inderdaad, zoals op 30 Januari afgesproken, het "heldere" procédé gebruikt. In verband met de zeer slechte balk, die zeer moeilijk reproduceerbaar was, heeft hij in sommige gevallen echter een compromis moeten sluiten en de noot iets zwarter moeten afdrukken, om te voorkomen, dat de balk volkomen weg zou blijven. De afdruk van de grote partituur is ons heel erg meegevallen en wij achten die voor dirigenten zeer goed bruikbaar. Een kleine partituur zullen wij U een dezer dagen zenden, zodat U deze zelf kunt zien.

Het spijt ons, dat de partituren beschadigd zijn aangekomen. Wij hebben deze steeds ingepakt in golfkarton en papier en als regel komen deze ook onbeschadigd in het bezit van de geadresseerde. Transparanten en manuscripten verzenden wij wel in een kartonnenmap, wat echter aan materiaal en tevens aan porti nogal duur wordt (een dergelijke map kost f.1,50). Het zou te ver voeren om deze mappen ook voor verzending van partituren te gebruiken.

De Tweede Symphonie van Escher zullen wij U zo spoedig mogelijk zenden. In verband met een aantal wijzigingen, die de Heer Escher wil aanbrengen, hebben wij tot op heden nog geen afdruk van de kleine partituur gemaakt.

Met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting,

STICHTING DONEMUS,

E. van Es

wnd. chef de bureau.

 

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Donemus