MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19590220 Matthijs Vermeulen aan Prins Bernhard Fonds - J.H. Mulder - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Prins Bernhard Fonds (J.H. Mulder)

 

Laren, 20 februari 1959

 

20 febr. 1959

Hooggeachte Heer Mulder,

U ontvangt hiernevens, iets later dan ik gedacht had, een exemplaar der partituur van mijn Zesde Symphonie.

Zoudt U zo goed willen zijn dit exemplaar te overhandigen aan het Dag Best vh PBF, ten gebruike van zijn archief.

Met de meeste H.

M.V.

 

concept

 

[op een afzonderlijk blaadje concept van de dedicatie in de partituur:]

 

Het Dagelijks Bestuur van het Prins Bernhard Fonds moge dit werk aanvaarden als dank voor de edelmoedigheid waarmee het Bestuur zijn vertrouwen schonk aan de auteur en hem de middelen verleende om een vele jaren lang gedroomde muziek te verwezenlijken.

 

20-febr. 1959

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA