MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19590131 Prins Bernhard Fonds - J.H. Mulder aan Matthijs Vermeulen

Prins Bernhard Fonds (J.H. Mulder)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 31 januari 1959

 

31 januari 1959.

Zeer geachte heer Vermeulen,

Wij werden geïnformeerd dat de symphonie, waarvoor u van het Prins Bernhard Fonds enige tijd geleden een stipendium ontving, voltooid is en nu voor uitgave bij Donemus door u wordt gereedgemaakt.

Tot mijn genoegen kan ik u mededelen, dat het dagelijks bestuur heeft besloten u uw stipendium nog met 8 maanden te verlengen, zodat u nog toekomt een bedrag van fl. 2.000.--. Dit bedrag zal dezer dagen op uw rekening worden gestort.

Wij zouden het op prijs stellen indien u zo mogelijk een exemplaar van de symphonie voor ons archief zoudt kunnen afstaan.

Met de meeste hoogachting,

PRINS BERNHARD FONDS

Drs J. Henrick Mulder,

algemeen secretaris. –

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA