MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19581201 Matthijs Vermeulen aan Donemus - E. van Es - brief en concept

Matthijs Vermeulen

aan

Donemus (A. van Es)

 

Laren, 1 december 1958

 

Laren (N.H.)

Drift 45

1-12-58

Zeer Geachte Mejuffrouw Van Es,

Gaarne zou ik van bijgaande pagina's zo spoedig mogelijk een proef-fotocopie ontvangen om het papier te controleren dat ik op 't ogenblik gebruik.

Tot mijn grote spijt kon ik mij niet bedienen van de twee modellen (syst. Don 24 en 28) welke Donemus mij, als enige mogelijkheden van keuze, ter inzage zond.

Model 28 zou uitstekend gaan wanneer het vier balken minder bevatte.

Model 24 is te smal voor het type der maten die (zuiver toeval) het meest voorkomen in de compositie welke ik nu onder handen heb. Voor drie van deze maten is het te smal, voor twee te breed. Eveneens zijn de lijnen van de balken een greintje te dicht bij elkaar om een duidelijk leesbaar schrift te leveren van een in hoofdzaak lineaire partituur. Bovendien acht ik het een bezwaar voor de dirigent dat hij te dikwijls moet omslaan.

Wijl ik bij U geen andere keus had, zoudt U mij een ware dienst doen als U van Uw kant niet al te hoge eisen wilde stellen betreffende de geschiktheid van mijn papier voor de fotocopie. [concept: Niet omdat ik er bijzonder tevreden over ben (integendeel) maar omdat ik geen beter gevonden heb.]

De kosten der proef zijn natuurlijk voor mijn rekening.

Mag ik gevraagde afdrukken eerstdaags verwachten?

Met veel dank, en

de meeste Hoogachting,

Matthijs Vermeulen.

 

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Donemus

Verblijfplaats concept: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA