MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19581028 Matthijs Vermeulen aan Eduard van Beinum - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Eduard van Beinum

 

Laren, 28 oktober 1958

 

28 oct 1958

Beste Eed

Gisteravond las ik met ontsteltenis in het Handelsblad dat je tot maart uit het vaderlands muziekbedrijf verdwijnt.

Duizend maal, en dat is niet te veel gezegd, heb ik je deze zomer willen schrijven. Maar ik wist niet waar je was. En de symphonie absorbeerde mij totaal.

Zij is nu kant en klaar op een paar slot-maten na, waarover ik nog even moet nadenken.

Omdat het in laatste instantie jouw symphonie is, zou ik de partituur heel gaarne met je willen doorkijken, alvorens ze onder andere ogen komt.

Ik geloof dat menig passage je zal bevallen. Wat mij betreft, ik kan het gecomponeerde niet overschrijven zonder dat het me letterlijk dronken maakt. Toch gebruik ik sinds tijden geen druppel alcohol en evenmin andere opwekkende middelen. Niettemin brandt het in mijn binnenste. Ik neem elke morgen een koud bad. Het helpt niets. Het is alleen maar lekker.

Hoe gaat het met jou? Vergeet niet dat ik rendez-vous met je heb op je zeventigste verjaardag, en op deze wereld. Dat is ernstig van mij bedoeld. Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik met grote intensiteit aan je denk.

Waar kan ik je bereiken na je reis naar Londen?

Sinds een poosje hebben wij telefoon. Nr 5136. Iedere avond vanaf zes uur ben ik thuis.

[hier begint een doorgehaalde passage:] Het Concertgebouw heeft het klaargespeeld mijn zeventigste verjaardag compleet te negeeren. Een zonderlinge en uitzonderlijke onderscheiding. Zo sla ik ook nog dat record. Maar beseffen jullie dat je me daarmee enorme schade berokkent? Primo: morele; secundo: finantieele terwijl we het geld zo moeilijk kunnen missen. [einde doorhaling]

Never mind. Never mind.

Ik bedankte nog niet voor je bezoek van 8 febr. Het was mijn enige genoegen op die datum. Geef me nu een kleine wenk.

Veel hartelijks aan Sepha, ook van Thea.

onveranderlijk je vriend,

M.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA