MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19580606 Matthijs Vermeulen aan Piet en Line Tiggers - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Piet en Line Tiggers

 

Laren, 6 juni 1958

 

Beste Piet en Lien,

Ofschoon je in deze dagen wel veel aan je hoofd zult hebben met de voorbereiding van het Festival, wil ik je toch even berichten dat gisteren de eerste van de twee Petit Bourgogne is aangesproken waarmee je ons op mijn verjaardag plezier deedt.

Gelijk je weet zit Thea altijd vol aardige attenties en zo had zij het idee geopperd dat wij die fles zouden open maken wanneer ik de twee eindstrepen zou trekken van mijn nieuwe symphonie. Dat gebeurde dus Donderdag. Wij hadden de wijn gewarmd buiten in de zon. Hij was heerlijk fluwelig. Het spreekt vanzelf dat we geklonken hebben op jou en op Lien.

Het heeft me menigmaal gespeten dat ik bij die verjaardag niet een paar woorden met jullie heb kunnen wisselen van de goede innerlijke verstandhouding welke tusschen ons steeds aanwezig is geweest. Maar zo gaat het regelmatig bij zulke gelegenheden, de mensen die je het minst kunnen schelen, leggen het meeste beslag op je. Wat ik je toen had willen zeggen, zeg ik je daarom nu: dat het mij, onder het componeren, immer een zeer prettige, verwarmende gewaarwording gegeven heeft te kunnen denken dat jij erbij betrokken was. Je stille vriendschap heeft mij altijd verheugd. Zij was een der weinige lichtpunten tijdens mijn laatste verkeer in het openbare Hollandse muziekleven.

Ik heb nu enkel nog maar de geschreven noten in partituur te brengen. Dat is veel rustiger en aangenamer werk dan het componeren. Als dat klaar is, over een maand of zo, wordt de tweede fles ontkurkt!

Je hoeft me niet te antwoorden, want ik begrijp hoe druk je het hebt. Maar als je op een zomerse middag je even zoudt willen ontspannen en je kwam toevallig in de buurt, dan is het voor ons stellig een groot genoegen om in ons tuintje nog eens met jullie te praten over niets en niemandal en toch iets echts, en hechts, zoals vroeger.

Wij maken het met ons drie├źn redelijk wel, en hopen van jullie hetzelfde.

Een hartelijke handdruk van Thea, Odilia en mij,

je

Matthijs.

 

concept

 

[datering: Op donderdag 5 juni bereikte MV het slot van zijn Zesde symfonie. Deze brief is dus van 6 juni.]

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA