MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19580217 J.J. van der Linden aan Matthijs Vermeulen

J.J. van der Linden

aan

Matthijs Vermeulen

17 februari 1958

[aanhef ontbreekt]

Hartelijk dank voor brief

Dit op valreep voor mijn afreis.

je

Jan.

[dit is geschreven op een doorslag van een brief die J.J. van der Linden had verzonden aan Marius Flothuis, artistiek leider van de Nederlandse Orkeststichting tot beheer van het Concertgebouworkest, en waarvan de tekst luidt:]

17-2-58.

Zeer geachte Heer Flothuis,

Allereerst dank ik U voor Uw boven aangehaalde brief [d.d. 30-1-58]. Ik geloof, dat er misschien misverstanden zouden kunnen ontstaan. Het was mijn bedoeling er op te wijzen, dat het Concertgebouworkest als zodanig (de Stichting) een uitvoering van Matthijs Vermeulen zou kunnen geven. Als ik goed georiënteerd ben, is alleen de vijfde symphonie en de Passacaglia et Cortège eenmaal uitgevoerd, terwijl de derde symphonie in Mei 1939 op initiatief van het Comité Maneto is uitgevoerd, de vierde symphonie door het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest en de tweede symphonie ter gelegenheid van het Holland Festival, uitvoeringen dus, die niet zijn uitgevoerd door de Nederlandse Orkeststichting tot beheer van het Concertgebouworkest.

Ik hoop hiermede eventuele misverstanden uit de weg te hebben geruimd.

Met vriendelijke groeten,

hoogachtend,

[paraaf]

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA