MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19580207 Lion Contran en T. Contran-van Walree aan Matthijs Vermeulen

Lion Contran en T. Contran-van Walree

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 7 februari 1958

Amsterdam 7 Februari 1958

Zeer Geachte Matthijs Vermeulen,

Bij de zeer vele gelukwensen die U dezer dagen zult ontvangen willen wij graag de onze voegen.

Allereerst onze hartelijke gelukwensen met Uw verjaring, die zeer zeker een onvergetelijke dag voor U zal worden. Daarbij wensen wij U nog vele goede, sterke jaren toe, jaren waarin U nog veel zult bereiken op het terrein van Uw werk.

Wij zullen naar de uitzending van Uw Symfonie luisteren, hopende dat spoedig, in het Concertgebouw, Uw ander werk te beluisteren zal zijn.

Wij missen Uw wekelijkse muziekbeschouwingen of, zo U wilt, recensies in De Groene, maar zo als wij daar lazen moest dit plaats maken voor toekomstbeloften.

Wij wensen U en Uw gezin nogmaals veel goeds toe.

Hoogachtend,

Lion Contran.

T. Contran-van Walree

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA