MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19580207 A. Sparenburg aan Matthijs Vermeulen

A. Sparenburg

aan

Matthijs Vermeulen

Hilversum, 7 februari 1958

Hilversum, 7 februari 1958.

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Bij de vele felicitaties van vrienden, kennissen en onbekenden, die U morgen zullen bereiken, wil ik gaarne mijn hartelijke gelukwensen voegen nu de componist en essayist Matthijs Vermeulen zijn zeventigste verjaardag viert.

In Uw kwaliteit van essayist moeten wij U helaas voortaan blijven missen in De Groene en vele met mij gevoelen dat als een pijnlijk verlies, maar ik hoop en vertrouw, dat Uw Zesde symphonie, in dit voorjaar gereed, spoedig in Nederland tot uitvoering zal komen, liefst onder Van Beinum.

Dat U nog een lange reeks van jaren gegund mag worden en U daardoor tevens de gelegenheid wordt gegeven een zevende, achtste (en zo verder tot voorbij de negende) symphonie te schrijven, is mijn oprechte wens.

Hoogachtend,

Uw toegen.

A. Sparenburg

P.S. Blij heden-middag, via de radio, gehoord te hebben Uw prachtige muziek voor de vliegende Hollander en wederom Uw tweede symphonie.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA