MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19580206 Matthijs Vermeulen aan Theun de Vries

Matthijs Vermeulen

aan

Theun de Vries

Laren, 6 februari 1958

Laren (N.H.)

Drift 31

6 feb. 1958

Zeer Geachte Heer de Vries

Per zelfde post gaat de adhaesie met de oproep voor de febr.-staking naar Mej. D. de Haas.

Omdat ik destijds in Frankrijk was meende ik op medewerking tot die demonstratie geen aanspraak te mogen maken. Nu hebben wij beiden getekend, mijn vrouw en ik.

Ik denk wel dat u gezind zult zijn om mij op mijn 70ste verjaardag geluk te wensen; maar zult u tijd hebben? Dan is u hier Zaterdagmiddag vanaf omstreeks vijf uur van ganser harte welkom.

Met vriendelijke groeten ook namens mijn vrouw,

uw

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Den Haag, Literatuurmuseum