MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19580202 Matthijs Vermeulen aan Jacques van der Ster - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Jacques van der Ster

 

Laren, 2 februari 1958

 

[op achterzijde:] 2 Febr. 58

Beste Jacques,

Je relaas van ons gesprek is zeer voortreffelijk uitgevallen, goed gecomponeerd, en ik denk of hoop dat het menigeen zal verheugen als mij. Wat mij bizonder getroffen heeft is de toegenegenheid waaruit het voortkomt. Van harte mijn dank hiervoor. Het spijt me achteraf dat wij in de loop der jaren niet een beetje nauwer hebben verbroederd. Maar de gelegenheid was niet gunstig.

Slechts één keer ben je geslipt: het was niet Cornelis Dopper die op staande voet ontslag kreeg, doch Evert Cornelis. De gelijkenis in de namen maakt voor een outsider de verwarring gemakkelijk. Ik weet niet of een corrigendum nuttig is, en laat dat over aan jou. De kwaadwilligen, die er nog altijd zijn, zullen tòch meesmuilen.

Het grote portret van Jan van Keulen is paradoxaal, maar oerkomiek, en in de hoogste zin lachwekkend.

Wil je hem zeggen dat in nog graag wat andere afdrukken van hem zal krijgen?

Als ik je Zaterdag zie zal ik je de doos sigaretten overhandigen die je hier achter liet.

Met groet voor de oude vrienden en veel hartelijks van

je

M.

 

Het stukje van Vestdijk is uitstekend en boven alle verwachting zakelijk. Niet één collega-componist of criticus is daartoe in staat.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA