MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19570311 Matthijs Vermeulen aan Donemus - A. Jurres

Matthijs Vermeulen

aan

Donemus (A. Jurres)

 

Laren, 11 maart 1957

 

Laren (N.H.)

Drift 31

11 maart 1957

Zeer Geachte Heer Jurres,

Tot mijn spijt heeft Uw tweede rondschrijven (van 7-III) aan de componisten, betreffende het tienjarig bestaan van Donemus, mij niet wijzer gemaakt dan het eerste (van 18-II), en ik begrijp de aarzeling mijner collega's waarop Uw laatste kennisgeving duidt.

Aangezien er in het afgelopen decennium zo goed als niets belangrijks in ons muziekleven te herdenken valt behalve de geleidelijke stijging van Eduard van Beinum naar het volkomen meesterschap, en behalve de revolutionnaire verbetering welke Donemus heeft aangebracht in de materiƫle beslommeringen der componisten, had ik wel gaarne even een loftrompet gestoken voor de jubilerende Stichting.

Natuurlijk, wanneer wij ons met zijn allen onder dezelfde gezichtshoek plaatsen, zou het beoogde boekje eentonig worden.

Maar voor een "document humain" schijnt het onderwerp, en de omstandigheid, mij niet geschikt, zodat ik U met oprecht leedwezen moet berichten onmogelijk aan Uw uitnodiging te zullen kunnen voldoen.

Met de meeste Hoogachting,

Matthijs Vermeulen.

 

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Donemus