MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19570109 Matthijs Vermeulen aan Donemus - A. Jurres

Matthijs Vermeulen

aan

Donemus (A. Jurres)

 

Laren, 9 januari 1957

 

Laren (N-H)

Drift 31

9 Jan. 1957

Zeer Geachte Heer Jurres,

Onze telefoonverbinding, met veel geduld gekregen, werd te midden van Uw uiteenzetting plotseling afgebroken, zoals U wel gemerkt hebt, en na enig wachten vond ik niet de moed om mijn pogingen te hervatten.

Daar ik echter meende te begrijpen dat Uw gesprek ging over een eventuele opdracht van de Gemeente Amsterdam wil ik U even mededelen dat ik, met steun van een andere instantie, een symphonie begonnen ben die mij zeker een vol jaar zal bezig houden. Ik geloof dus niet dat ik voor 1957 een tweede opdracht mag aanvaarden want ik zou mijn belofte niet kunnen nakomen.

Gaarne verzoek ik U mijn dank over te brengen aan de Commissie die aan mij gedacht heeft. Moge deze eerste keer niet de laatste zijn!

Met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting,

Matthijs Vermeulen.

 

vooralsnog louter in fotokopie overgeleverd

verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA