MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19561116 Matthijs Vermeulen aan A. van Vugt

Matthijs Vermeulen

aan

A. van Vugt

Laren, 16 november 1956

Laren (N.H.)

Drift 31

16 Nov. 1956

Zeer Geachte Heer Van Vugt,

De omstandigheid dat onze verhuizing nog niet helemaal op orde is, noodzaakt mij Uw sympathiek schrijven van 13 dezer in 't kort te beantwoorden.

Om onmiddellijk te komen tot Uw eigenlijke bedoeling zou ik U willen vragen of het U bekend is dat het onderwerp van Uw leraar ("De kabalistiek bij Bach") reeds tamelijk uitvoerig behandeld werd door Hans Brandts Buys? Ik houd het voor een gevaarlijk, altijd min of meer hasardeus thema. Maar de kans bestaat natuurlijk dat Uw leraar nieuwe, persoonlijke, wellicht geldige gezichtspunten ontdekt heeft. Een vergelijking kan interessant blijken. Ik zal dus gaarne kennis nemen van zijn arbeid en U daarna mijn opinie berichten over de publiceringsmogelijkheden.

Met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting,

Matthijs Vermeulen.

alleen in fotokopie bewaard gebleven

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA