MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19561015 Matthijs Vermeulen aan Leo van der Lek - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Leo van der Lek

 

Amsterdam, oktober 1956

 

Zeer Geachte Heer Leo Van der Lek

Uw zoon Robbert heeft stellig talent voor de compositie. De omvang van zijn gave kan ik natuurlijk niet afleiden uit een stuk van 8 pagina's die ongeveer in dezelfde expressie geschreven zijn. Ik kan ook niet weten welke facetten van die gave nog ontwikkeling nodig hebben. Om daarvan een idee te krijgen zou ik méér van hem moeten kennen. Wat mij zeker lijkt is dit: hij heeft talent.

Het spijt me dat ik U op dit antwoord zo lang moest laten wachten. Maar al de voorbije weken hebben wij strubbelingen gehad met ons huis en U zult mij daarom voor die vertraging wel willen verontschuldigen.

Met vr. gr. en hoogachting waarbij zich bewondering voegt.

MV

 

concept

 

verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA