MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19560905 Matthijs Vermeulen aan Prins Bernhard Fonds - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Prins Bernhard Fonds

 

Laren, ± 5 september 1956

 

Hooggeachte Heren,

Hierbij neem ik de vrijheid een subsidie-aanvraag tot U te richten, welke aanvraag geschiedt op advies van Prof. Dr. H.E. Reeser.

Met de meeste Hoogachting,

MV

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA