MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19560424 Matthijs Vermeulen aan A. de Roos - concept

Matthijs Vermeulen

aan

A. de Roos

 

Amsterdam, 24 april 1956

 

24 April 1956

Hooggeachte Heer de Roos

Omdat het voor de kunst natuurlijk is bij U bescherming te zoeken, veroorloof ik mij U een copie te zenden van het schrijven dat ik gisteren heb moeten richten tot Wethouder Van den Bergh.

Het is een bittere ervaring om geheel buiten schuld rechtloos te zijn.

Met de hartelijkste dank voor de steun die wij van U mogen hopen,

en met grote hoogachting,

MV

M.C.F. v.d. M.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA