MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19551125 Johan de Molenaar - USO aan Matthijs Vermeulen

Johan de Molenaar (USO)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Utrecht, 25 november 1955

 

Utrecht, 25 Nov. 1955

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Terugkomend op ons onderhoud van 18 dezer heb ik het bijzondere genoegen U het volgende mede te kunnen delen.

Nu de bewuste uitvoering van Uw "Passacaille et Cortège" in Amsterdam doorgang kan vinden (nl. op het concert van 28 Februari a.s.) is het mij tevens mogelijk een combinatie tot stand te brengen, waardoor Uw werk nog een paar keer gespeeld kan worden, a.v.:

20 Februari a. s. Vakbondenconcert, Utrecht, 27 Februari Orkestconcert, Utrecht en 8 Maart te Leiden (abonnementsconcert in de serie van het Residentie Orkest, dat door ons orkest verzorgd wordt). Al deze concerten staan onder leiding van Paul Hupperts. Ik verheug mij reeds bij voorbaat!

Inmiddels verblijf ik, met de meeste hoogachting,

gaarne Uw

J. de Molenaar

Directeur. –

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA