MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19550614 C.J. Kelk aan Matthijs Vermeulen

C.J. Kelk

aan

Matthijs Vermeulen

Velsen, 14 juni 1955

Velsen, 14 Juni 1955

Beste Matthijs,

Vandaag is beslist, dat ik a.s. Zondag naar Helsinki zal gaan. Ik hoorde, dat er voor jou te veel bezwaren zijn en daarom kom ik nog even terug op ons gesprek en onze correspondentie. Bestaat de mogelijkheid, dat ik jouw standpunt ten opzichte van de atoomwapens daarginds ter kennis kan brengen, liefst in het Frans? Zou je me daarvan de tekst in het Frans (of anders in het Engels) kunnen toesturen? Misschien dat we elkaar nog deze week ergens treffen, maar het lijkt me toch goed, dat je mij die tekst zo spoedig mogelijk zendt, als je daarvoor ten minste gevoelt. Het lijkt me hoogst belangrijk en bovendien vind ik het gaan daarheen alleen van werkelijk groot effect, als ik daar iets kan laten horen namens ons land.

Ik hoor dus wel van je? Met hartelijke groeten en tot ziens hoop ik,

Kees

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA