MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19550308 Wereld Federalisten Beweging Nederland - H.H. Sluijter aan Matthijs Vermeulen

Wereld Federalisten Beweging Nederland (H.H. Sluijter)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Utrecht, 8 maart 1955

 

8 Maart 1955.

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Als bestuur van de afd. Utrecht der W.F.B.N. zijn wij U zeer dankbaar voor Uw bereidwilligheid voor ons een spreekbeurt te komen vervullen.

Wij hopen alleen dat de financiƫle kant van deze zaak geen onoverkomelijke moeilijkheden zal opleveren. Onze Beweging is nl., net als de meeste andere idealistische Bewegingen, straatarm. Natuurlijk zijn we gaarne bereid U de vergoeding te betalen, die U vraagt, mits dit bedrag onze financiƫle draagkracht niet te boven gaat.

In verband daarmede, is het misschien het beste dat U een minimum bedrag vast stelt. Op grond daarvan zullen wij dan bepalen of we U al of niet naar Utrecht kunnen laten komen.

Het volgende als antwoord op Uw andere vragen:

U mag net zo lang of zo kort spreken, als U zelf wilt. U kunt dus zelf de lengte en duur van Uw toespraak bepalen.

De vergadering wordt gehouden in het Gebouw voor Kunsten & Wetenschappen, Mariaplaats, Utrecht. (vlak bij het station)

De datum die U noemde van Woensdag 27 April a.s. schikt ons uitstekend.

De vergadering is, evenals bijna altijd, voor iedereen toegankelijk, dus niet uitsluitend voor leden van de W.F.B.N. Bovendien zullen we zo veel mogelijk propaganda maken om te trachten een zaal vol mensen te krijgen.

Ervaringen bij vorige gelegenheden hebben ons geleerd, dat het aantal bezoekers meestal om de honderd schommelt, soms minder, maar ook wel eens meer. Wij hopen in ieder geval en we zullen er ook ons best voor doen, dat er meer zijn!

Ik hoop, dat ik U met dit alles uitvoerig genoeg heb ingelicht, en dat ik spoedig een antwoord van U mag ontvangen.

Ik teken namens het bestuur van de afd. Utrecht der W.F.B.N.

Hoogachtend,

H.H. Sluijter

secretaresse.

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA