MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19550221 A. van Os aan redactie DGA

A. van Os

aan

redactie De Groene Amsterdammer

Den Dolder, 21 februari 1955

21–2–55

Aan de Redactie van "De Groene"

Met grote dankbaarheid constateer ik dat U stukken als die van M. Vermeulen en Ds Kuitert over de atoombom en zijn consequentie's opneemt. Dat er over de consequentie van H.Bom nog niet gerept is door de geestelijke herders der volkeren is m.i. onjuist: zie de acties in "Militia Christi" en vele conferenties van "Kerk en Vrede" menschen. Of bedoelt de Heer Vermeulen de R.k. geestelijkheid? Bestaat er niet een "Pax Christi" beweging? (R.k.)

Hoe het ook zij: hoe meer de tongen los komen over dit onderwerp door uw initiatief, hoe beter het is!!

Hebt U wel eens de voorrede gelezen van Mereskowski in de Piper uitgave van de Gebroeders Karamazow v. Dostojewski ? – Tien jaar geleden trof deze voorrede mij zeer... en dikwijls denk ik aan dat moment terug.........

Als ik M. Vermeulen goed begrijp zegt hij niet dat er "geen God meer zal zijn, enz" maar dat er "in een zeker punt van ons zonnestelsel"geen God meer zal zijn en in zekeren zin heeft hij daarin gelijk, meen ik – want daar is dan ...de Hel!

Ook al reageren de lezers niet direct op dit machtige onderwerp....zeèr zeker zullen velen zèer getroffen worden door deze artikelen –

Met veel dank –

(een lezeres te hooi en te gras)

Hoogachtend Annie van Os

P.S. Schrijft U mij nu maar op als vaste abonnée s.v.p. –

A. van Os

Taveernelaan 22a

Den Dolder

[bijgesloten – zie scan:]

'Het rapport van een natuurkundige en het Kerstevangelie', overdruk uit Militia Christi, orgaan van de geloofsgemeenschap 'Kerk en Vrede'

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA