MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19540513 Matthijs Vermeulen aan Stichting Rudolf Lehmannfonds - R.A. Mörzer Bruyns - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Stichting Rudolf Lehmannfonds (R.A. Mörzer Bruyns)

 

13 Mei 1954

Zeer Geachte Heer Bruyns,

In antwoord op Uw schrijven van 11 dezer meen ik U het volgende te kunnen mede delen.

De heer R.M. van der Meulen is tegelijk dociel en ondernemend, volhardend zonder koppigheid, volgzaam en zelfstandig. Het valt te verwachten, schijnt mij, dat deze complementaire hoedanigheden zich in de toekomst zullen blijven equilibreren. Hij is ongetwijfeld intelligent, en zijn intelligentie toont zich bruikbaar in verschillende richtingen. Hij is gevoelig voor het ouderlijk gezag. Hij heeft nog wat ik zou willen noemen de rommeligheid der jeugd, maar ik heb geen reden om aanmerking te maken op zijn moraliteit. Hij beklaagt zich niet dat de economische omstandigheden van zijn vader (Dr in het Frans, ongefortuneerd gymnasiumleraar die vier kinderen opleidt voor universitaire studiën) hem noodzaken in een deel der kosten bij te dragen door het verrichten van ondergeschikte werkzaamheden, welke tijd verslinden en kracht. Hij accepteert deze handicap kranig, zonder morren, zonder aarzelen, met een ongedwongen optimisme, zonder aansporing te behoeven de handen uit de mouw te steken, en ook zonder bluf. Van mijn persoonlijk standpunt bezien zou ik enig fanatisme in zijn karakter wenselijk achten, maar moet erkennen dat een geprononceerde vurigheid tot de eigenschapen behoort die gevaarlijk kunnen zijn.

Hopende dat deze inlichtingen aan Uw verzoek voldoen en in de toekomst worden bevestigd, verblijf ik

met de meeste Hoogachting

Uw dw

M.V.

 

concept

 

verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA