MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19540511 Stichting Rudolf Lehmannfonds - R.A. Mörzer Bruyns aan Matthijs Vermeulen

Stichting Rudolf Lehmannfonds (R.A. Mörzer Bruyns)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 11 mei 1954

 

Amsterdam C., 11 Mei 1954.

Weledele Heer,

De heer R.M. van der Meulen solliciteert bij het Rudolf Lehmannfonds naar een studiebeurs voor zijn studie aan de Universiteit van Amsterdam in de Rechtsgeleerdheid. Daarbij geeft hij U als referentie op.

Ik zou het zeer op prijs stellen, indien U mij zo uitvoerig mogelijke inlichtingen zoudt kunnen verschaffen omtrent karakter en studieaanleg van de heer van der Meulen.

Hoogachtend,

Uw dw.

Mr. R.A. Mörzer Bruyns

2e Secretaris.

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA