MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19531215 Donemus - A. Jurres aan Matthijs Vermeulen

Donemus (A. Jurres)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 15 december 1953

 

15 December 1953

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Het verheugde ons zeer te vernemen, dat U een prijs behaald hebt in het Concours International Musical Reine Elisabeth de Belgique. Mede namens het Bestuur wensen wij U hierbij van harte geluk.

Daar de bekroonde werken alle zijn uitgevoerd, zijn de materialen reeds in Brussel uitgeschreven. In verband hiermede interesseert het ons zeer te vernemen, wat er met de prijswinnaars is afgesproken over de exploitatie van het bekroonde werk en van het orkestmateriaal. In de brochure vinden wij hierover alleen op pagina 7, onder punt 18:

"L'administration du Concours fera établir les matériels d'orchestre des partitions qui ont été retenues pour l'épreuve définitive".

Indien U ons hierover nader zoudt willen inlichten, zouden wij dit zeer op prijs stellen.

U bij voorbaat ten zeerste dankend voor een spoedig antwoord tekenen wij, met vriendelijke groeten en hoogachting,

Stichting DONEMUS,

André Jurres

directeur

 

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Donemus