MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19531016 Kees Kef aan Matthijs Vermeulen

Kees Kef

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 16 oktober 1953

Amsterdam-Z., 16 Oct. '53

Geachte Heer Vermeulen,

Reeds zeer lang leeft de gedachte in mij, eens een gesprek met U te mogen hebben over ons muziekleven en mij opnieuw aan U voor te stellen.

Dit "opnieuw" kan U niet verontrusten, daar deze ontmoeting tijdens de vorige wereldoorlog (Ik vermoed 1915) plaats vond op het achterbalcon van lijn 2 (traject Postspaarbank – Leidse bosje). Ik zie U nog voor me staan.

Het was na een Kamermuziekavond in het Stedelijk Museum, waar mijn leermeester Jan Willem Kersbergen eigen werk had gespeeld en Phons Dus [lees: Dusch], iets als New-Yorkse impressies ten beste had gegeven. Wàt U toen tegen me zei zou ik zoo precies niet meer kunnen zeggen, doch voor mij was het de confrontatie met een nieuw "klimaat", die diepe indruk op mijn 21 jarige ziel maakte.

Over dit "klimaat" zou ik nog zoo gaarne eens met U van gedachten wisselen. Zoudt U mij niet Uw telefoonnummer kunnen geven om dan met de agenda in de hand een afspraak met U te mogen maken?

Hopende op Uw gunstig antwoord, verblijf ik, na vriendelijke groeten

Hoogachtend

C Kef

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA