MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19521230 Matthijs Vermeulen aan Joh. ter Heege

Matthijs Vermeulen

aan

Joh. ter Heege

Amsterdam, 30 december 1952

Amsterdam 30 Dec. 1952

Waarde Heer Ter Heege,

Veel dank voor Uw instemming bij mijn artikel over het nut en het doel der muziek. Uw voorbeelden zijn merkwaardig en verdienen (zou ik haast zeggen) in detail gekend te worden. Er zit een hele roman in zou ik menen, wanneer ik letterkundige was!

Met vriendelijke groeten en goede wensen,

Matthijs Vermeulen

louter in transcriptie overgeleverd

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA