MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19520316 Ver. van Studerende Kinderen van Vrijmetselaren - J.M.H. Hahn aan Matthijs Vermeulen

Vereniging van Studerende Kinderen van Vrijmetselaren (J.M.H. Hahn)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 16 maart 1952

 

Amsterdam 16-3-1952.

Zeer geachte Heer,

Namens het bestuur van de Vereniging van Studerende Kinderen van Vrijmetselaren kom ik tot U met een misschien wat ongewoon verzoek, n.l. of U genegen zoudt zijn tijdens een week-end (4 tot 6 April) van onze vereniging op een middag eventueel avond een lezing te willen houden over de muziek van deze tijd, toegelicht met gramafoonplaten.

Gaarne zouden wij van U een bevestigend antwoord ontvangen. Bij voorbaat onze dank,

Met de meeste hoogachting,

Namens het bestuur

JMH Hahn.

secre

 

Mej. J.M.H. Hahn.

Stadionweg 53IV

Amsterdam Z.

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA