MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19511207 G. Hallema aan Matthijs Vermeulen

Guido Hallema

aan

Matthijs Vermeulen

Rotterdam, 7 december 1951

7 Dec 1951

Weledele Heer,

Van harte wens ik u geluk met het verkrijgen van de Staatsprijs voor muziek. Ik was aanwezig in de Koninginnekerk bij de eerste uitvoering van het R.Ph.O onder Flipse en beluisterde uw symfonie met... ja wat? Later beluisterde ik uw symfonie door de radio en hoop op zaterdag 15 Dec 's avonds om 23.22 u voor de K.R.O. weer deze symfonie op mij te laten indruisen. Eens werd een fragment gebruikt om een luisterspel te beginnen. Met gelijke post zend ik u het orgaan van de architectuur-studerende in Rotterdam, waarin ik een poging deed tot vergelijking van muziek en architectuur. In de hoop, dat ik nog eens iets in uw artikelen te vinden zal zijn over deze materie. Het stuk van deze week over Bach's Kunst der Fuge heeft mij zeer wel gedaan, hoewel een kleine onnauwkeurigheid geschreven staat dat deze jongeman de eerste was, die deze tot uitvoering bracht, daar ik dit voorjaar getuige was van een integrale uitvoering van Hans Brandts Buys. Geheel stem ik met u in, dat het instrument er weinig toe doet, daar ik enige malen gedeelten voor strijkorkest heb horen uitvoeren, die grotere ontroering mogelijk maakten dan het clavecin. In deze ligt er nu een direkt verband met de muziek voor snaren celesta en slagwerk van Bartok.

Hoogachtend,

G. Hallema

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA