MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19511206 Louise Bolleman aan Matthijs Vermeulen

Louise Bolleman

aan

Matthijs Vermeulen

Amersfoort, 6 december 1951

Amersfoort, 6 December '51.

Paulus Buijslaan 10.

Zeer Geachte Heer Vermeulen –

Hoewel u mij niet kent, wil ik u schrijven met 2erlei doel. In de eerste plaats wil ik u mijn hartelijke gelukwensen aanbieden met de prijs van de regering. Het is verheugend, dat deze, hoewel schoorvoetend, haar plicht gaat inzien.

In de tweede plaats dank ik u voor hetgeen u over de 6 Adagio's van Pijper in de Groene hebt geschreven. Het heeft mij zeer ontroerd – ik lees het telkens over – en het vervult mij weer van het grote raadsel van zijn persoonlijkheid. U maakt ook de verbinding van deze Adagio's naar zijn eerste werk. De "Merlijn" wijst daar ook heen –

Het is goed, dat u openlijk geschreven hebt, dat deze Adagio's gemaakt werden in opdracht van de Loge te Rotterdam. Zij werden gemaakt als muziek bij de receptie in de eerste graal. De voorzitter van de Rotterdamse Loge heeft zijn toestemming gegeven om het werk in het openbaar uit te voeren. Hierover waren eerst moeilijkheden.

Ik had met hem een lang gesprek erover.

Hij meende, dat alleen de muzikaal geschoolde maçon het werk helemaal zou begrijpen omdat er zo'n nauwe samenhang is met de ceremonie.

Pijper zelf was indertijd zéér diep onder de indruk van deze ceremonie.

Later kwamen er moeilijkheden – zoals zo dikwijls. Maçons zijn óók mensen, tenslotte, geen goden –

Ik heb, toen deze Adagio's in de openbare belangstelling kwamen, alles bij elkaar gezocht, wat hij mij erover schreef. Indien u deze brieven eens wilt inzien, dan wil ik ze u wel eens laten zien –

Met vriendelijke groeten, ook aan uw vrouw, die ik wel eens ontmoette,

Louise Bolleman

verso enveloppe in handschrift MV: Zoals ik een parallel trok tussen B en B zou ik er vandaag een kunnen maken tussen R en T

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA