MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19511026 Johan de Molenaar - USO aan Matthijs Vermeulen

Johan de Molenaar (USO)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Utrecht, 26 oktober 1951

 

Utrecht, 26 October 1951

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Tot op heden mocht ik geen antwoord van U ontvangen op mijn uitnodiging het concert van Woensdag a.s. (31 dezer) bij te wonen, in verband met de uitvoering van Uw "Passacaille et Cortège". Gaarne zal ik nog even vernemen hoeveel plaatsen ik voor U mag reserveren.

Verder veroorloof ik mij U mede te delen, dat ik zeer verbaasd was over een opmerking in Uw laatste artikel in "De Groene", nl. dat geen enkele dirigent behalve van Beinum de Symphonie van Dr. A. van der Horst gedirigeerd zou hebben. Dit is nl. niet juist. Het stuk is door het U.S.O. onder leiding van Willem van Otterloo op 9 December 1942 in Utrecht uitgevoerd.

Ik wil het aantal dergenen die U in het openbaar op onjuistheden wijzen (zoals in dezelfde aflevering van de Groene geschiedde) niet vergroten, maar het moet mij van het hart, dat ik het jammer vind, dat U, die de enige in ons land is, die spijkers met koppen slaat (en voor wiens geschriften, waarvan ik de gelukkige bezitter ben, ik zeer veel bewondering en respect heb, zoals U trouwens bekend is) door dergelijke inderdaad onjuiste details in het oog van veel lezers, ook de goedwillende, aan autoriteit inboet. Ik laat gaarne aan Uw beoordeling over of U een en ander nog recht wilt zetten. Wat mij betreft vind ik het niet zo nodig; hoe van der Horst en van Otterloo erover denken, weet ik niet. U wilt mij wel ten goede houden, dat ik hierover even in mijn pen geklommen ben.

Ik maakte Noëmie Perugia attent op Uw lied "Les trois filles du Roi d'Espagne", dat zij niet bleek te kennen (La veille kende ze wel). Ik heb dat lied indertijd te leen gehad van Evert Cornelis en ik herinner het mij als zeer mooi.

Dinsdag a.s. komt Mevrouw Perugia bij mij en ik zou haar graag met het lied verrassen. Is het mogelijk, dat ik het van U ontvang tegen die tijd? Bij voorbaat zeer veel dank.

Met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting,

Uw

J. de Molenaar.

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA