MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19510628 Matthijs Vermeulen aan Van Loghum Slaterus - J.J. van Loghem - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Van Loghum Slaterus Uitgeversmij (J.J. van Loghem)

 

28? juni 1951

 

U is niet boos, hoop ik, over het uitblijven van een antwoord op uw laatste brief. Het Festival heeft mij dwarsgezeten. Maar ook nooit kostte het schrijven mij zoveel moeite, heb ik zoveel geschrapt en ben ik zo dikwijls opnieuw begonnen, als gedurende het opstellen van het "autobiographietje" dat U hierbij ontvangt.

Ik heb mijn best gedaan om een psychologisch geval zo beknopt en tevens zo volledig mogelijk weer te geven in nauwkeurige woorden. Mocht de tekst toch nog te lang zijn voor de publicatie waaraan U denkt, wilt U hem nog dan terug zenden met een klein woordje van "even goede vrienden"? Ik herinner me niet met zekerheid of U mij een foto gevraagd hebt. Als 't zo is zal ik er een laten maken, zodra U dit nog wenst.

Met hartelijke groeten, ook aan hem, Von Eugen, van wiens initiatief dit geschriftje weer een vervolg is.

Uw

MV

 

concept

 

verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA