MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19510608 Matthijs Vermeulen aan Van Loghum Slaterus - J.J. van Loghem - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Van Loghum Slaterus Uitgeversmij (J.J. van Loghem)

 

Amsterdam, 8 juni 1951

 

8 Juni 1951

Hooggeachte Professor,

Hiernevens ontvangt U de finale redactie van mijn antwoord op Uw vraag, die stellig moeilijker is dan de raadsels welke opgegeven werden door de koningin van Saba en de Thebaansche sfinx. Zoals U bemerken zult heb ik de muziek leren zien als bewijskrachtige bijdrage tot staving van de hypothese der evolutie: van de vooruitgang. Als snuggere lieden daarmee ongelovig spottend bij mij aankomen, zeg ik geregeld: Wat doe je dan met Beethoven? Repliek hierop is onbestaanbaar, – en de discussie gesloten. De muziek is eeuw na eeuw controleerbare, verifieerbare evolutie in de striktste zin van dit woord.

Deze toevoeging werd mij gesuggereerd door Uw verwijzing naar de biologie. Het kostte me drie weken werk om dat phenomeen met zo weinig mogelijk woorden vatbaar te maken. Ik geloof wel dat 't mij lukte, voor mensen ten minste die niet te snel lezen. Maar ik overschreed het opgelegde aantal woorden. Wanneer de uitgever daartegen bezwaren heeft zal ik hem gaarne mijn honorarium offeren – als het een noemenswaardig tegenwicht voor hem betekent, wat ikzelf niet gaarne zou missen. Ik vond verder weinig te schrappen. Indien hij, die over de nuttigheid onzer gedachten beschikt, anders rekent en redeneert, dan zendt U mij deze bijdrage wel terug.

Ofschoon ik niets meer te veranderen zie blijf ik toch

Uw bereidwillige

M.V.

 

concept

 

verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA