MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19510425 Matthijs Vermeulen aan Van Loghum Slaterus - K.F. Proost - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Van Loghum Slaterus' Uitgeversmij (K.F. Proost)

 

Amsterdam, 25 april 1951

 

25 Apr 1951

Zeer Geachte Heer Proost,

Met een oprecht gemeende betuiging van spijt wegens de vertraging waarmee ik verschijn op onze afspraak, zend ik U de bijdrage welke U drie maanden geleden mij gevraagd hebt voor Uw boek. Tot mijn verontschuldiging zou ik willen aanvoeren dat nooit een te behandelen onderwerp mij zo velerlei moeite gaf als dit. Eerst om een centraal punt van uitgang te vinden. Vervolgens om met woorden uit te spreken wat ik van daaruit te zeggen had. Ik hoop dat het aan Uw bedoelingen beantwoordt. Ik deed mijn best.

Maar ook wanneer U dit getuigenis onbruikbaar zoudt oordelen blijft mijn goede wens voor het welslagen van Uw plannen dezelfde, en ik Uw bereidwillige,

M.V.

 

concept

 

verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA