MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19510330 Paul Cronheim aan Matthijs Vermeulen

Paul Cronheim

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 30 maart 1951

30.3.51

Lieve Vriend Vermeulen,

Nog geheel onder de indruk van de bezielde en hartstochtelijke hulde die je hedenochtend in de Groene, op een heel hoog plan, aan de doode dirigent gebracht hebt, moet ik even in de pen klimmen om je te zeggen hoezeer ik door die "Uitvaart" getroffen ben. Ziehier het woord, het eenige woord dat "wie waarlijk Mengelbergs vrienden zijn" wilden hooren: schoon en oprecht tegelijk en blijvend boven de warreling der tijden. Ik dank je er héél hartelijk voor.

Vergeef me deze spontane reactie – je hebt een snaar in me geraakt en ik mòest even uiting geven aan m'n ontroering.

Met groet en handdruk

je

Paul Cronheim

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA