MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19510316 Redactie Het Boek van Nu aan Matthijs Vermeulen

Redactie Het Boek van Nu

aan

Matthijs Vermeulen

Baarn, 16 maart 1951

Baarn, 16 Maart 1951.

Geachte Heer,

Hierbij zenden wij U het laatst verschenen nummer van "Het Boek van Nu".

Wij zouden gaarne van Uw hand een samenvattend oordeel ontvangen over de actuele betekenis van Multatuli. Wij willen deze oordelen afdrukken in een artikel, getiteld: "Getuigenissen in 10 regels", mede in verband met de te verschijnen heruitgave van zijn verzamelde werken.

Misschien zal het mogelijk zijn Uw oordeel op bijgaand gefrankeerde briefkaart te schrijven?

Hoogachtend,

Redactie "Het Boek van Nu"

verso: eerste concept MV van zijn getuigenis waarvan de tekst luidt:

Multatuli is geweest wat Nietzsche's Zarathustra noemde "de dooiwind, – een woedende stier, die ijs breekt met toornige hoornen."

Het bevroren Holland van het midden der vorige eeuw heeft hij stromend gemaakt. Hij staat als levenwekker, als lentebrenger, aan 't begin van ieder onzer mensen die na een lange winterslaap hier weer grote dingen deden.

Wij kleumen opnieuw in een koude waar alles stolt, en stokt, ook de adem om te spreken.

De doodse stilte dezer algemene verstomdheid onthult de betekenis, de actualiteit van Multatuli.

Wie zou vandaag, terwijl wij lijdelijk de dure middelen betalen voor ons verderf, en bewegingloos ons laten leiden naar ongeluk, naar ondergang, – wie zou in deze dompe stilte het risico aandurven van zijn naam, van zijn voorbeeld? Wie durft nog waaien als dooiwind?

Wie zou vandaag, terwijl we verstijfd en verstomd ons door de drie moderne gratiën van domheid, hebzucht en nijd, naar daden laten drijven die wijzelf afkeuren, naar een ongeluk laten slepen dat wij haten, – wie zou vandaag, tussen een volk welks hart jammert en jankt hoewel het zwijgen moet omdat niemand het horen wil, – wie zou vandaag het risico aandurven van Multatuli's naam en van zijn voorbeeld?

Dit is zijn actualiteit en zijn voorbeeld.

M.V.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA