MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19510215 Van Loghum Slaterus - K.F. Proost aan Matthijs Vermeulen

K.F. Proost

aan

Matthijs Vermeulen

 

Blaricum, 15 februari 1951

 

Blaricum,

15 Februari '51

Zeer geachte Heer,

Mag ik beginnen met U hartelijk dank te zeggen voor uw bereidheid aan ons boek "Wat het leven mij geleerd heeft" mede te werken.

In antwoord op uw nadere vraag kan ik u eigenlijk alleen maar antwoorden, dat u volkomen vrij bent in wat u schrijven wilt. Misschien mag ik nog wel even de opmerking maken dat het niet gaat om cultuurhistorische beschouwingen, maar vooral om het persoonlijke. Ik vermoed dat U dan toch ook wel tot positievere dingen komt (b.v. muziek, toch uw wereld).

Met belangstelling uw artikel tegemoetziende

Hoogachtend

uw

KF Proost

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA