MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19500914 Johan de Molenaar USO aan Matthijs Vermeulen

Johan de Molenaar (USO)

aan

Matthijs Vermeulen

Utrecht, 14 september1950

Utrecht, 14 Sept. 1950

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Hierbij zeg ik U ten zeerste dank voor Uw schrijven van eergisteren. Het verheugt mij, dat U het bewuste concert wilt bijwonen. Het programma, dat ik voor het openingsconcert heb opgesteld luidt a.v.

1 Uw stukken

2 Vioolconcert G, Mozart (Goldberg)

3 Drie Nocturnen, Debyssy

4 Suite uit de Driekantensteekhoed, de Falla.

Nijhoff had ik ook al opgebeld, doch kreeg geen gehoor. Ik nodig hem in elk geval ook uit.

Voor Uw toelichting (die ik graag voor 25 dezer in mijn bezit zou willen hebben) kan een pagina van ons programma benut worden, volgens bijgaand voorbeeld.

Volledigheidshalve ontvangt U hierbij een afschrift van Tennyson's gedicht. U kunt nooit weten waar 't goed voor is!

Mag ik U mijn bundel vertaalde gedichten "Dubbelconcert" ten geschenke aanbieden? Hierin is ook de vertaling van The Soldier opgenomen. Om met Rilke te spreken: ich weiss meine Verse gerne bei Ihnen.

Onze dirigent zal Uw aanwezigheid bij net zoveel repetities als U wilt zeer op prijs stellen. Zodra hij zijn tijd heeft ingedeeld zal ik U nader berichten.

Intussen verblijf ik met vriendelijke groeten

en de meeste hoogachting

Uw dw

J de Molenaar.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA