MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19500115 J. Keppler-Berdenis van Berlekom aan Matthijs Vermeulen

J. Keppler-Berdenis van Berlekom

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 15 januari 1950

Mozartkade 2

15 Jan. '50

Zeer geachte Heer Vermeulen

Zaterdag 7 Jan. hoorde ik uw 4de symphonie door de radio. Door ziekte gedwongen een week in bed te blijven, was 't mij niet mogelijk u mijn indrukken over uwe symphonie eerder mede te delen. En ik doe dit toch zo graag, omdat ze zo hevig waren, zodat ik ze nu nog onder woorden kan brengen.

Na al 't geschrijf over uwe symphonieën begreep ik in eens hoe ik er tegenover moest staan.

't Was laat in de avond, ik was moe, maar al bij de eerste forsche maten werd ik gepakt, meegesleept door 't gevoel, dit is inderdaad een uiting van grote vreugde over een grootsche overwinning, en dat blijde gevoel van gezonde extase bleef mij bij tot 't eind toe, merkwaardig in eens moest ik denken aan 't grote beeld in 't Louvre de Nikè ('t Grieksche havenbeeld) dat op de trappen in 't Louvre staat, wat ook zo'n overweldigende indruk van grootheid en wijdheid geeft – ik dacht ook aan de blijde eerste Mei-meetings aan 't begin van deze eeuw – strofen uit Gorters "Klein Heldendicht" kwamen mij op de lippen, waar hij zegt

"Wij willen bij de muziek luisteren

die als een stroom over ons henen komt

en ons reinigt als een stroom door ons hart"

Ja die muziek van u is wel iets heel bizonders, een heel nieuwe wijze van zeggen. Zij herhaalt zich en vernieuwt zich steeds, ze is hier de levend geworden "les Victoires".

't Zou een marsch kunnen zijn voor een volk, dat met vaart en élan z'n nieuwe zelfgemaakte en verwonnen toekomst te gemoet snelt.

Ik zal u niet verder met mijn ontboezemingen vervelen, maar 't was me een behoefte u dit te zeggen, omdat ik anders maar een doodgewoon menschenkind ben. Ik ben al 71. Maar ik hoop toch zeer meer van Uw muziek te mogen horen uitvoeren.

Met de meeste hoogachting

J. Keppler-Berdenis van Berlekom

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA