MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19491020 Matthijs Vermeulen aan Rosita Kan

Matthijs Vermeulen

aan

Rosita Kan

Amsterdam, 20 oktober 1949

Amsterdam

Heerengracht 330

20 october 1949

Zeer Geachte Mejuffrouw Kan,

Het is een werkelijke vreugde voor me om U te kunnen danken voor de echo welke bij U mijn vijfde symphonie gewekt en gevonden heeft, en die U zo goed was mij mede te delen. Zoals U gezien zult hebben gaat U met verreweg de meeste critici en vele hoorders niet accoord. Dat is des te moediger, en reeds zulk een moed is in ieder geval (ik bedoel: wanneer het vervolg mij in 't ongelijk zou stellen) een exceptie, een hoedanigheid, een onderscheiding.

Met de meeste Hoogachting,

Matthijs Vermeulen.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA