MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19491014 Matthijs Vermeulen aan Eduard van Beinum - brief en concept

Matthijs Vermeulen

aan

Eduard van Beinum

 

Amsterdam, 14 oktober 1949

 

Amsterdam

Heerengracht 330

14 october 1949

Beste Van Beinum,

Het is moeilijk te zeggen hoe verrukt ik was over wat jij en je orkest gisteravond gedaan hebben in mijn vijfde symphonie. Van het begin tot het einde voelde ik mij aangegrepen door hetzelfde geweld als toen het werk geschreven werd. Er zijn geen woorden om de sensatie weer te geven van een zonderling vuur dat opnieuw gaat gloeien, van muziek die men opnieuw ziet ontstaan. Maar jij weet hoe dat is. Anders had je niet kunnen dirigeeren alsof je zelf de componist was.

Om nu de bewonderendste en meest enthousiaste critiek te kunnen schrijven van mijn leven zou ik slechts één ding willen: dat niet ik die symphonie componeerde doch jij of iemand uit je orkest. Want dan zou ik, zonder de verdenking op mij te laden van eigendunk, gewoonweg mogen bekennen dat ik nooit prachtiger strijk-kwintet, nooit prachtiger houtblazers, koper en slaginstrumenten, dat ik nooit vrijer en tegelijk magnifieker geordend samenspel, nooit welgezinder, voller toewijding gehoord heb dan op dezen Donderdag 13 oct in het Concertgebouw, en dat ik mij zelfs niet verbeelden kan zulk een totaal van de beste hoedanigheden ergens ooit te zullen hooren.

Omdat ik per slot toch de auteur geweest ben van die symphonie, en nauwkeuriger dan wie-ook besef, welke ontzaglijke technische zwarigheden door iedereen overwonnen moesten worden tot het bereiken van zoo een voor mij zelfs ongelooflijk resultaat, en omdat ik mij voldoende op de hoogte acht van hetgeen bij alle overige orkesten verlangd en verwacht kan worden, mag ik even bezonnen als spontaan en oprecht verklaren, dat ik de uitvoering die jij gegeven hebt met je orkest, in langen tijd voor onevenaarbaar houd, en dat er op de wereld slechts één dirigent en één orkest is, aan wie ik de vertolking van die symphonie met gerustheid toevertrouw: aan jou, de unieke leider van een uniek ensemble.

Wees zoo goed om deze gegronde uiting van maximale lof en dankbaarheid ter kennis te brengen van de kunstenaars, die je volgens de opinie van een componist en scherp luisterend criticus meesterlijk geniaal gedirigeerd hebt.

Met een onvoorwaardelijke vriendschap die voortkomt uit bewondering en erdoor versterkt wordt,

je

Matthijs

 

brief en concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA