MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19491006 Matthijs Vermeulen aan Rudolf en Beatrijs Escher

Matthijs Vermeulen

aan

Rudolf en Beatrijs Escher

Amsterdam, 6 oktober 1949

Amsterdam

Heerengracht 330

6 october 1949

Beste Ruud,

Beste Bijs,

Zoo juist Ruud, je artikel gelezen van De Groene. Je bent gestegen tot de hoogte van Baudelaire, als criticus. Buitengewoon! Moge de Symphonie dat blijken verdiend te hebben, zeg ik, na lezing. Het doet ontzaglijk goed te ondervinden dat zoo iets tusschen menschen mogelijk is. Magnifiek.

Dank ook voor je brief Bijs, en vergeef me dat ik geen tijd had om te antwoorden. In de Vijfde begon van-ochtend (gelukkig) teekening te komen.

Met werkelijke bewondering, Ruud, en meer dan ik uitspreken durf, getroffen door dat soort van grootheid, blij ook over je vriendschap,

je

Matthijs

Donderdagavond.

vooralsnog louter in fotokopie overgeleverd

verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA