MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19490514 Victor E. van Vriesland aan Matthijs Vermeulen

Victor E. van Vriesland

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 14 mei 1949

Amsterdam, 14 Mei 1949

Postjeskade 249''

Beste Thijs,

Hartelijk dank voor de toezending van je Princiepen, die voor mij een boek blijven waar ik nog voortdurend uit leer, een bron van kennis en van allerlei verrassende perspectieven. Wie dit boek beoordeelt, kan eerst recht beoordeelen met wat een zelfbeheersching en bescheidenheid je het heer Bernet Kempers hebt beantwoord.

Ik dank je ook zeer voor je brief van 1 April.

Het verheugt mij bizonder, dat ik, na de teleurstelling te London over je Vijfde Symphonie, nu in de courant heb gelezen, dat Flipse je Vierde Symphonie zal uitvoeren. Daar moest Amsterdam nu maar eens en masse heen om tot inkeer te komen.

Inderdaad zie ik een zekere overeenstemming, meer nog van "grondtoon" dan van denkbeelden, tusschen onze beide boeken, en dit verheugt me.

Mijn leven is zoo uitermate druk bezet, dat ik niet eens meer durf hopen op een spoedige ontmoeting, maar die blijft toch een steeds aanwezig desideratum en wellicht zijn wij eerder dan wij nu denken weer eens gezellig bijeen.

Tot zoolang. Zeer vriendschappelijk, je

Vic

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA