MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19490119 G.N.L.J. Aukes aan Matthijs Vermeulen

G.N.L.J. Aukes

aan

Matthijs Vermeulen

Eindhoven, 19 januari 1949

Eindhoven, 19 Januari '49

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Ofschoon het mijn gewoonte niet is om aan een mij persoonlijk onbekende 'n gelukwensch aan te bieden, wil ik deze keer hierop toch gaarne een uitzondering maken.

Daarom geef ik gehoor aan een spontane opwelling, nu ik in "de Tijd" de annonce lees, om U een hartelijke gelukwensch aan te bieden bij de geboorte van Uw dochtertje.

Als eenige verontschuldiging voor deze vrijmoedigheid kan 'k enkel aanhalen dat ik mij reken onder de categorie van stille bewonderaars van Uw persoon, die met groote vreugde Uwe terugkomst in A'dam en het Nederlandsche muziekleven begroet.

G.N.L.J. Aukes

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA