MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19490115 Matthijs Vermeulen aan Soc. De Koepel - A.L. Sötemann - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Sociëteit De Koepel (A.L. Sötemann)

 

Amsterdam, medio januari 1949

 

Zeer Geachte Heer, Sötemann,

Vriendelijk dankend voor de goedheid waarmee het Bestuur van De Koepel den dag mijner lezing heeft willen verschuiven, is het mij een genoegen U in antwoord op Uw schrijven van 13 januari mede te delen dat de datum 18 maart mij uitstekend schikt en dat ik hem houd voor vastgesteld. Mocht U tegen dien tijd eenige nadere bespreking nog wenselijk vinden dan wacht ik hierover zeer gaarne bericht van U.

Met de meeste Hoogachting

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA